Lutherska Bekännelsekyrkan


Just nu i kyrkoåret

Evangelietexten för Palmsöndagen

Jesus smörjes i Betania

Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja, och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan.

Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: "Varför sålde man inte den här oljan för trehundra denarer och gav åt de fattiga?" Det sade han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan, som han hade hand om. Jesus sade då: "Låt henne vara, hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid."

En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit, inte bara för Jesu skull utan också för att se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda. Då beslöt översteprästerna att döda också Lasarus, ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus.

Jesus rider in i Jerusalem

Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna!* Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung." Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på den, såsom det står skrivet: Frukta inte, du Sions dotter! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom.

Joh 12:1-16


En introduktion till Lutherska Bekännelsekyrkan

Det finns många olika kyrkor. Vad är utmärkande för Lutherska Bekännelsekyrkan, LBK?

LBK är en bekännelsekyrka. Det betyder att alla i kyrkan enigt bekänner sig till Kristus och allt vad Bibeln lär. I alla kyrkans församlingar får du del av samma bibliska förkunnelse. Kyrkans styrka består inte i att hennes medlemmar är bättre än andra människor utan att de bär varandras bördor och har samma tro, glädje och hopp inför evigheten. Vi är stora syndare inför Gud och klarar oss inte utan Guds rena och livgivande undervisning. Förkunnelsen av Jesu försoningsverk ger förlåtelse och upprättelse.

Det är en trygghet att inte bygga på människotankar utan ”på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv” (Ef. 2:20). Vad Gud uppenbarat, sagt och gjort har han låtit sina utvalda profeter och apostlar bevittna och skriva ner. ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet” (2 Tim. 3:16).

LBK är en evangelisk kyrka. Det betyder att evangeliet står i centrum. Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet om Jesus Kristus, som till sin natur är sann Gud men blev människa för vår skull. Han levde utan synd, led och dog i vårt ställe och stod upp från de döda. Genom tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse för våra synder och har löfte om evigt liv tillsammans med Gud. Tron är inte en mänsklig känsla eller prestation som gör att Gud älskar oss mer än andra. Tron är förtröstan på Guds Ord, en gåva skapad av Guds kärleksfulla löften.


Nyheter

Design av Frank