Lutherska Bekännelsekyrkan


Just nu i kyrkoåret

Evangelietexten för Påskdagen

Jesus uppstår ur graven

När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sade till varandra: "Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er." Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade.

Mark 16:1-8


En introduktion till Lutherska Bekännelsekyrkan

Det finns många olika kyrkor. Vad är utmärkande för Lutherska Bekännelsekyrkan, LBK?

LBK är en bekännelsekyrka. Det betyder att alla i kyrkan enigt bekänner sig till Kristus och allt vad Bibeln lär. I alla kyrkans församlingar får du del av samma bibliska förkunnelse. Kyrkans styrka består inte i att hennes medlemmar är bättre än andra människor utan att de bär varandras bördor och har samma tro, glädje och hopp inför evigheten. Vi är stora syndare inför Gud och klarar oss inte utan Guds rena och livgivande undervisning. Förkunnelsen av Jesu försoningsverk ger förlåtelse och upprättelse.

Det är en trygghet att inte bygga på människotankar utan ”på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv” (Ef. 2:20). Vad Gud uppenbarat, sagt och gjort har han låtit sina utvalda profeter och apostlar bevittna och skriva ner. ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet” (2 Tim. 3:16).

LBK är en evangelisk kyrka. Det betyder att evangeliet står i centrum. Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet om Jesus Kristus, som till sin natur är sann Gud men blev människa för vår skull. Han levde utan synd, led och dog i vårt ställe och stod upp från de döda. Genom tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse för våra synder och har löfte om evigt liv tillsammans med Gud. Tron är inte en mänsklig känsla eller prestation som gör att Gud älskar oss mer än andra. Tron är förtröstan på Guds Ord, en gåva skapad av Guds kärleksfulla löften.


Nyheter

Design av Frank